Biztosítási feltételek - GDPR

Feltételeket biztosítunk, feltételek nélkül!

A honlap üzemeltetőjének adatai:
A honlap kezelője (Szolgáltató): Rajcsányi László e.v.
Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 21. Fsz5.
Adószáma: 61001512-1-43
Email címe: info@biztositasifeltetelek.hu
Honlap címe: http://www.biztositasifeltetelek.hu
Mobiltelefon száma: +36203534876


Mi a célja a jelen tájékoztatónak?
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. látogató) számára. Adatvédelmi nyilatkozatom segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.


Az alábbi kérdésekre adok válaszokat jelen tájékoztatóban:
-miért, mihez kérem az adatait;
-melyik adatát mire, milyen céllal használom;
-meddig kívánom az adatait kezelni;
-milyen jogai vannak az adatkezelésemmel összefüggésben.


Milyen személyes adatokat kezelek?
A honlap csak akkor továbbít személyes adatokat, ha Ön igénybe veszi a kapcsolat menüpontban található email küldési lehetőséget. Ilyen személyes adat az Ön neve és email címe. Az adatokat közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett) szerzem be.


Mire használom a kezelt adatokat?
A tárolt adatokat a kapcsolat menüpontban Ön által részemre írt észrevételének a megválaszolásához használom.


Mi az adatkezelésem jogalapja?
Adatkezelési tevékenységem az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végzem:
-az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
-a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény;
-a Gazdasági Reklámról szóló törvény;
-a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.


Alkalmazok-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?
Nem.


Kivel osztom meg a személyes adatokat?
Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik személlyel nem osztom meg.


Meddig tárolom a személyes adatokat?
Személyes adatait az üzenetének megválaszolásáig tárolom, utána törlésre kerül az elküldött üzenettel együtt.


Milyen jogai vannak az adatkezelésemmel összefüggésben?
Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassam az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésem elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsam, kérem itt jelentse be: info@biztositasifeltetelek.hu. Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Adatkezelésem ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu
Felhívom figyelmét, hogy személyes adatai közül a nevét nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de az email címe mindenképpen fontos, hogy válaszolni tudjak.


Hogyan tehet panaszt?
Kérem, hogy panaszát elektronikus úton az info@biztositasifeltetelek.hu címen tegye meg.


Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?
Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérem, jelezze az email címemen.
Kérem, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessek!


Javasolt böngészők használata
A honlapon történő szörfözéshez vagy ügyintézéshez javaslom, hogy használjon Edge, Mozilla Firefox vagy Chrome böngészőket. A honlap megjelenítése mobil eszközön korlátozott.


Adatkezelési nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy Rajcsányi László e.v. (székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 21. Fsz5.) az általam megadott személyes adatokat a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján értesítéseket küldjön.


Tájékoztatás
Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes.
Kérésre a jogszabályban meghatározott határidőn belül köteles vagyok tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Bármikor kérhető a személyes adatok helyesbítése, továbbá - jogszabály által meghatározott adatkezelések kivételével - az adatok zárolása vagy törlése, továbbá törvényben meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentést tehet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok megsértése esetén bírósághoz fordulhat.


Jogi nyilatkozat:
Amennyiben megnyitja a www.biztositasifeltetelek.hu oldalát, elfogadja az alábbi feltételeket:
Ez a weboldal Rajcsányi László szellemi terméke.


Cookie-k használatával kapcsolatos szabályzat:
Jelen Szabályzat a www.biztositasifeltetelek.hu-n használt cookie-kra vonatkozik (továbbiakban „honlap”). Kérem, hogy a honlap használata előtt olvassa el figyelmesen.


Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve - de nem kizárólag - a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy honlapot. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.


Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használom a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsek, amelyekkel jobban megérthetem, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapomat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése érdekében használom őket.


Milyen típusú cookie-kat használok?
A honlapomon kétféle cookie-t használok: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerhonlapokkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.


Személyes adatok védelme
A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használom fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adom ki harmadik félnek.


A cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott honlap milyen cookie-kat használ. Kérem, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.
A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása
Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé.
A cookie-kkal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének időpontja: 2020. március 28..


A honlap fő és/vagy aloldalainak legutolsó frissítési dátuma:

 

Készítette a Plus Creative Agency