látogató számláló
Biztosítási feltételek

Keressen most 52 biztosító 9365 biztosítási feltételei között!


-tól -ig

Keresés a feltételek tartalmában:


2016-08-27, 2016-08-27, 6473
Biztosító Módozat Megnevezés Nyomtatványszám Érv. kezdete
Építés- és szerelésbiztosítás C.A.R. építés szerelés biztosítás záradékok 2014-03-15
106 záradék: Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés:
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerzõdés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít töltéseken, bevágásokon, árkokon és csatornákon keletkezõ vagy azok által közvetlenül, vagy közvetve okozott veszteségeket, károkat és felelõsségi kárigényeket, ha ezen mûtárgyak szakaszosan készülnek és a szakaszok hossza az alább megadott hosszat nem haladja meg, a biztosított munkák készültségi fokától függetlenül. A káreseményenként fizetendõ kártérítés ezen szakaszok helyreállítási költségeire korlátozódik.
Készítette a Plus Creative Agency